HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pop art poem - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Pop Art Poem lyrics

Pop Art Poem lyrics

Kid walks down the street
Bumps into emptiness
Pow!
Kid looks at the sky
Looks at his watch
Decides to go home
Zap!

Kid spies pretty girl
Walks up to her
Kisses her
On the mouth
Where else?

And all day long I was thinking
I was thinking this, that and the other
And...
When!
So am I

I made this up as I went along
It's good innit?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.