HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

english rose - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
English Rose lyrics

English Rose lyrics

No matter where I roam,
I will return to my English rose,
For no bonds can ever tempt me from she.
I've sailed the seven seas,
I've flown the whole blue sky,
But I've returned with haste,
To where my love does lie.
No matter where I go,
I will come back to my English rose,
For nothing can ever keep me from she.
I've searched the secret mists,
I've climbed the highest peaks,
Caught the wild wind home,
To hear her soft voice speak.
No matter where I roam,
I will return to my English rose,
For no bonds can ever keep me from she.

I've been to ancient worlds,
I've scoured the whole universe,
And caught the first train home,
To be at her side.
No matter where I roam,
I will return to my English rose,
For no bonds could ever keep me from she.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.