HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

billy hunt - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Billy Hunt lyrics

Billy Hunt lyrics

If it's not you moaning, then it's someone else,
Jumping down my throat, every chance you get,
If it's not you crying, then it's probably me
You're the little dog messing up my tree -
Billy Hunt is a magical world,
Full of strippers and long legged girls
Clark Kent's got nothing on me,
I'll spy like James Bond and die like King Kong

Billy Hunt, Billy Hunt, Billy, Billy, Billy
Billy Hunt, Billy Hunt, Billy, Billy, Billy

I remember the first day at my job,
I didn't get along with the foreman, Bob
Do this. Do that. Don't even stop for a cough.
He used to be a sergeant in the R.A.F.

No one pushes Billy Hunt around,
Well they do, but not for long
'cause when I get fit and grow bionic arms
the whole world's gonna wish it weren't born -

I could be a Superman
Satisfy any whim that I wanted to,
I could be a Human machine
I could show Steve Austin a thing or two -

If it's not you moaning, then it's someone else,
Jumping down my throat, every chance you get,
If it's not you crying, then it's probably me
You're the little dog messing up my tree -

No one pushes Billy Hunt around,
Well they do, but not for long
'cause when I get fit and grow bionic arms
the whole world's gonna wish it weren't born -

Billy Hunt, Billy Hunt, Billy, Billy, Billy
Billy Hunt, Billy Hunt, Billy, Billy, Billy


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.