HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the misfits hybrid moments - Jackass soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
The Misfits - Hybrid Moments lyrics

The Misfits - Hybrid Moments lyrics

if you're gonna scream,

scream with me

moments like this never last

When new creatures rape your face

Hybrids open up the door

ooh baby when you cry

your face is momentary

you hide your face behind these scars

in hybrid moments

give me a moment

give me a moment

give me a moment

ooh baby when you cry

your face is momentary

you hide your looks behind these scars

in hybrid moments

in hybrid moments

in hybrid moments

in hybrid moments

give me a moment

give me a moment


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.