HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

minutemen corona - Jackass soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Minutemen - Corona lyrics

Minutemen - Corona lyrics

The people will survive

In their environment

The dirt, scarcity, and the emptiness

Of our South

The injustice of our greed

The practice we inherit

The dirt, scarcity and the emptiness

Of our South

There on the beach

I could see it in her eyes

I only had a Corona

Five cent deposit


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.