HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the ramones california sun - Jackass soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
The Ramones - California Sun lyrics

The Ramones - California Sun lyrics

Well I'm going out west where I belong

Where the days are short and the nights are long

Where they walk and I'll walk They fish and I'll fish

They sin and I'll sin They fly and I'll fly

Where they're out there having fun in the warm California sun

Well, I'm going out west out on the coast

Where the California girls are really the most

Where they walk and I'll walk They fish and I'll fish

They sin and I'll sin They fly and I'll fly

Where they're out there having fun in the warm California sun

Well, the girls are frisky in old 'Frisco

A pretty little chick wherever you go

And they walk and I'll walk They fish and I'll fish

They sin and I'll sin They fly and I'll fly

Where they're out there having fun in the warm California sun

Where they're out there having fun in the warm California sun


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.