HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sahara hotnights alright alright heres my fist wheres the fight - Jackass soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Sahara Hotnights - Alright, Alright (Here's My Fist Where's The Fight?) lyrics

Sahara Hotnights - Alright, Alright (Here's My Fist Where's The Fight?) lyrics

No Big Deal

Now I'm gonna let it show

You've got me down

But I won't stay low

I'll make my point

I'll rub it in

I'll watch you slip out of your skin

You're no big deal

Out of style and out of class

Know what I mean

Your name will never last

I can't wait 'til I get back

Into action and attack

Doesn't matter what you say

Hey, what's your mission anyway

You're so afraid of losing it

But you're more afraid of showing it

No good manners, no social skills

Just vanity and overkill


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.