HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

angel - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
Angel lyrics

Angel lyrics

Its not I who sought the novice It's the novice who sought me Cook went blind and drank too much And fed his guest on angeldust Where did the pain start When did the symptoms begin Where did the pain start What have the symptoms been? If my heads been through a windscreen Why are all the eyeballs green? Take me round the roundabout Slow down, don't stop Bail out-Pull out It was not I who bit the sheriff It was the sheriff who bit me By my lambchops, buttercup What a crucifixion What a crucifixion mean I was bitten by a horse Now Im moving for divorce It took more than one man to change my name to Shanghai Lily Whats a cluckin chicken Whats a cluckin chicken need Where's the cluckin chicken Where's the cluckin chicken been


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.