HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

step on - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
Step On lyrics

Step On lyrics

He's gonna step on you again, he's gonna step on you
He's gonna step on you again, he's gonna step on you
You're twistin' my melon man, you know you talk so hip man
You're twistin' my melon man

Hey rainmaker, come away from that man
You know he's gonna take away your promised land
Hey good lady he just wants what you got you know
He'll never stop until he's taken the lot
(Hey Hey he hey hey)

Gonna stamp out your fire, he can change your desire
Don't you know he can make you forget you're a man
Gonna stamp out your fire, he can change your desire
Don't you know he can make you forget you're the man
You're a man

You're twistin' my melon man, you speak so hip

Hey rainmaker he got golden plans I tell you
You'll make a stranger in your own land
Hey good lady he's got God on his side he got a double
Tongue you never think he would lie

(Oh he lied, oooh he's twistin' my melon man
(Oh he lied, oooh he's twistin' my melon man)

Gonna stamp out your fire, he can change your desire
Don't you know he can make you forget you're a man
Gonna stamp out your fire, he can change your desire
Don't you know he can make you forget you're the man
You're the man

He's gonna step on you again, he's gonna step on you
He's gonna step on you again, he's gonna step on you

Hey rainmaker, come away from that man
You know he's gonna take away your promised land
Hey good lady he's got God on his side he got a double
Tongue you never think he would lie

Gonna stamp out your fire, he can change your desire
Don't you know he can make you forget you're a man
Gonna stamp out your fire, he can change your desire
Don't you know he can make you forget you're the man
You're the man

You're twistin' my melon man, you know you talk so hip man
You're twistin' my melon man
(Hey Hey he hey hey)

He's gonna step on you again, he's gonna step on you again
He's gonna step on you again, he's gonna step on you again


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.