HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

loose fit - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
Loose Fit lyrics

Loose Fit lyrics

Has to be a loose fit
Has to be a loose fit

Go on move in it, go on do your bit
Small, Big take your pick
Doesn't have to be legit

It' s gotta be a loose fit
It' s gotta be a loose fit

Don't need no skin tights in my wardrobe today
Fold them all up and put them all away
Won't be no misfit in my household today
Pick them all out and send them on their way
Do what you're doing, say what you're saying
Go where you're going, think what you're thinking
Sounds good to me

Don't know what you saw, but you know it's against the law
And you know that you want some more
I've heard it all before
Gonna buy an airforce base
Gonna wipe out your race
Get stoned in a different place
Don't you know I got better taste
Do what you're doing, say what you're saying
Go where you're going, think what you're thinking
It sound good to me

Do what you're doing, spend what you're owing
Pay what you're paying, look where you're going
Say what you're thinking, kill who you're killing
Sing if you're singing, speak if you're speaking
Sounds good to me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.