HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

harmony - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
Harmony lyrics

Harmony lyrics

Harmony
Harmony

I'd like to teach the world to sing in perfect harmony
Cut it up in little tiny bits
and give it all away for free

Harmony

What we need is a big big cooking pot
Big enough to cook every wonderful
Beautiful, trustworrthy, lovely idea we've got


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.