HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

grandbags funeral - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
Grandbag's Funeral lyrics

Grandbag's Funeral lyrics

Bring all the family
Take all the family
Bring all the family
See all the family

Bring all the family out to the holiday
While we're all still around
Show you what the cats been doing, and how he gets around
You can't wake him, he's not sleeping
He never comes down
Bring all the family out to the holiday
While we're all still in town
Show you what the cats been doing, and how he gets around
Lady skin up, lady skin up
Now that we live together we both get fucked up

Bring all the family
Out to the funeral
Bring all the family
Out to the funeral

It's only grandbag that died
He really couldn't see what you're doing
And all his family were white

Lady skin up, lady roll up
Now that we live together we both get good luck

Bring all the family
Take all the family
Bring all the family
See all the family


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.