HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

gods cop - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
Gods Cop lyrics

Gods Cop lyrics

I can virtually do anything I read
Someone somewhere swa between your knees
Hand me out fish, did some big tease
Oh man did you fuck it, Baby brother I took it
Then I pilfered th ebag and the amex gold
Because the lord chief constable knows I'm owen
And everybody said I told you so

God made it easy
God made it easy on me
God made it easy on me

God rains it E's
God rains it E's all on me
God made it E's all on me

'Coz me and the chief got soul to soul
Me and the chief got slowly stoned
Me and the chief got soul to soul
Oh me and all the chiefs get slowly stoned

I like it and I want it and I just don't need to stop it
Cos me and all the rich got mobile homes - homes
Me and all the rich got mobile phones - bones

God made it easy
God made it easy on me
God made it easy on me

God rains it E's
God rains it E's all on me
God made it E's all on me

'Coz me and the chief got soul to soul
Me and the chief got slowly stoned
Me and the chief got soul to soul
Oh me and all the chiefs get slowly stoned

God made it easy
God made it easy on me
God made it easy on me

God rains it E's
God rains it E's all on me
God made it E's all on me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.