HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dennis and lois - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
Dennis And Lois lyrics

Dennis And Lois lyrics

We all learn to box at the Midget Club
Where we punch with love and did someone some good
It's good to see ya, to see ya nice
If you do it once, well we'll do it twice
We're twice as likely we're twice as bright
You say it's wrong but we know it's right
Right
Right on, right on
Right
Right on, right on
We all learn to wash at the scrubbers club
Where we ring out the dirt with rub a dub dub
Tell me how you think if you think it's good
Say it loud and clear so it's understood
You take it how you make it like I knew you would
Let it bleed let it heal let me sleep it's no good, so...
Let's ride, right on right on
Right, right on right......
Honey how's your breathing
If it stops for good we'll be leaving
And honey how's your daughter
Did you teach her what we've taught yer
And if you didn't well you ought to do it now
Well lets ride ride on ride on
Ride on ride...
Honey how's your breathing
If it stops for good we'll be leaving
And honey how's your daughter
Did you teach her what we've taught yer
And if you didn't well you ought to do it now


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.