HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bobs yer uncle - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
Bobs Yer Uncle lyrics

Bobs Yer Uncle lyrics

What do you want to hear when we're making love
What do you want to hear when we're making love
Can I take you from behind and hold you in my arms
What do you want to hear when we're making love
Can I take you from behind and feel you in my heart
What do we need to re-live to bring us close

Why don't you do it to me
Why don't you do those things to me
Why don't you do it to me
Why don't you do those things to me

Four fall in a bed, three giving head, one getting wet
Four fall in a bed, three giving head, one getting wet

What do you want to hear when we're making love
Can I hold you from behind and tell you that it's me
Why don't you do it to me
Why don't you do those things to me
Why don't you do it to me
Why don't you do those things to me

The love drug is a bug that cuts us both uo
Why don't you do those things to me
Why don't you do it of me, why don't you do those things to me
What can I say to you when we're making love
I could take you from behind and make you live

What do you need me to say when we're making love
I can take you from behind and then I'll forgive

Why don't you do it to me
Why don't you do those things to me
Why don't you do it to me
Why don't you do those things to me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.