HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Peel Sessions lyrics - Happy Mondays lyrics

Tart Tart lyrics

When he came out to the lock-up
He said I’m looking for something better
He made his shock announcement
And backed off, backed down, backed off
And then he got up off the floor
He said I’m wealthy enough, not to do this no more
And he made it all known with his hands held up, palm
Out
And she said don’t know if I should

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.