HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

24 hour party people - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
24 Hour Party People lyrics

24 Hour Party People lyrics

How old are you?

Are you old enough?

Should you be in here watching that?

And how old are you?

Are you owning up?
Should you be in here with?

Twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out

With the twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out

You come(ah) beaten

So why don't you join in?

You come(ah) beaten

So why don't you join in with?

Twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out

With the twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out

I can see you through the door.

You been chewing bread and water.

And there's a grudge on you - you know not ought not to have.

You've been running around the racetrack

You've been running around the racetrack

Put that mother to bed to bed

Put that mother to bed

With the twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile a white out

Cos' I have to wait for you to conduct.

Press the pause of the self destruct.

With the twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out

With the twenty four hour party people ...

Now better you're the white out ...

I need full-time

I don't need part-time

I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3, 6, 5 all the time

I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 third time

I don't need a part-time

I need a 3, 6, 5

Oh - No days off ...

Twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out ...

I need 1, 2, 3, 4,5,6,7

3, 6, 5 all the time

I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 third time

I don't need a part-time

I need a 3, 6, 5


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.