HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Happy Mondays Greatest Hits lyrics - Happy Mondays lyrics

24 Hour Party People lyrics

How old are you?

Are you old enough?

Should you be in here watching that?

And how old are you?

Are you owning up?
Should you be in here with?

Twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out

With the twenty four hour party people plastic face 'carn't' smile the white out

You come(ah) beaten

So why don't you join in?

You come(ah) beaten

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.