HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

performance - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
Performance lyrics

Performance lyrics

One day he was admiring his reflection

in his favorite mirror

When he realised all too clearly

what a freakin' old beasty man he was
Who is? you is, you is now son

I took to hiding, I took to hiding

I took to hiding, hiding strange things

I took to dribbling, we took to dribbing down my front

I starting running, I starting running on the spot

Picture, picture, now i'm gonna eat your

Picture, picture, now i'm gonna eat ya

We're all food, your cake

We're all the food, your weirdos' cream

Quick quick, fast fast, quick quick, fast fast

I took to dribbling, I took to dribbing down my front

You took to hiding, you took to hiding strange things

One day she was touching her reflection

in her favorite mirror

when she relised all to clearly

what a freakin' old weirdo she was

Who was? She was, she is...

fast fast, quick quick, quick quick, fast fast

She took to hiding, she took to hiding strange things

I took to dribbling, I took to dribbing down my front


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.