HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

simplicity of facelessness - Zeropointzero

Play Video Music Play
Lyric: »
Simplicity Of Facelessness lyrics

Simplicity Of Facelessness lyrics

For everyone that fell into this hell
I might have to let
you fall

with hate in my head
I stare at the blade
I touch my skin
just to see red
the simplicity
Of facelessness
I'd rather Be nothing
than recognized as something

I HAVE NO NAME

I HAVE NO NAME
because I
I have no name
I AM EVERYONE

Pull away from the warm
I'm part of the cold
my heart is replaced
with an empty cell
blow me to pieces
cut through my face
shifting all of my sights
to...to something much different

I HAVE NO NAME

because I
I HAVE NO NAME
I am everyone

I...have no name
I
have no name
I am
everyone

BECAUSE I cause I cause I want to break you
cause I cause I cause I want to break youX3
got to got to pull in my head
got to got to pull me out X4


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.