HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

scream through this - Zeropointzero

Play Video Music Play
Lyric: »
Scream Through This lyrics

Scream Through This lyrics

I feel through every ounce of this
I fall in to my sleep
I'll go back again
I'll sleep you away
go away
take myself back in through the dark

I scream through every ounce of pain
I can't do this again
I feel you coming back
I make you go away

you tasted every ounce of this
You're pushed back into sleep
I'll twist back again
You'll sleep this away
go away
take myself back in through the dark

I scream through every ounce of pain
I can't do this again
I feel you coming back
I make you go away

what makes me split
I don't know
what makes me split
I don't know
what makes me split
I don't know
what makes me split
COME ON

I scream through every ounce of pain
I can't do this again
I feel you coming back
I make you go away


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.