HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

my exploding brain - Zeropointzero

Play Video Music Play
Lyric: »
My Exploding Brain lyrics

My Exploding Brain lyrics

(this is from the time when this band was known as DIE SECTION)

I feel so violated
within my brain I'm falling apart
I'm sick of dreaming and screaming inside
I'm taking away all the shit in my mind
drop up it stops I cannot leave it
bleeding it out as I scream it
pulling
I can pull it through me like this
drop up it stops I cannot leave it
bleeding it out as I scream it
pulling
I can pull it through me like this

JUMP
can you bring in the infection
I'm leading a dead generation
can you de-exaggerate me
quit living up to all the dead things
can you bring in the infection
I'm leading a dead generation
can you de-exaggerate me
quit living up to all the dead things

I face it with my eyes open
the fear burns through into my brain
feel it destroy you and erase you
I'm taking away all the shit in my mind
drop up it stops I cannot leave it
bleeding it out as I scream it
pulling
I can pull it through me like this
drop up it stops I cannot leave it
bleeding it out as I scream it
pulling
I can pull it through me like this

JUMP
can you bring in the infection
I'm leading a dead generation
can you de-exaggerate me
quit living up to all the dead things
can you bring in the infection
I'm leading a dead generation
can you de-exaggerate me
quit living up to all the dead things

JUMP
can you bring in the infection
I'm leading a dead generation
can you de-exaggerate me
quit living up to all the dead things
can you bring in the infection
I'm leading a dead generation
can you de-exaggerate me
quit living up to all the dead things


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.