HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

in sanity - Zeropointzero

Play Video Music Play
Lyric: »
In Sanity lyrics

In Sanity lyrics

each day I feel like I've become something
each day I feel like I'm something else
each day I'm alone I'm feeling so dead
each day I'm alone I feel I'm falling

hold my sanity down
you are the one who has broken me

this day I feel like I'm braced from falling
this day I feel like I've become something
each day I'm alone I'm feeling so dead
each day I'm alone I feel I'm falling

hold my sanity down
you are the one who has broken me

hold my sanity down
you are the one who has broken me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.