HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dissolve - Zeropointzero

Play Video Music Play
Lyric: »
Dissolve lyrics

Dissolve lyrics

faces see what I have left back
what I have left back
it runs through me
what I have you can't cure this
you want it
you want it make it
get out get out get out

they told me I'm empty
they told me I'm bleeding
they told me I'm empty
they told me I'm going down

falling from everywhere
I don't know what to see
what to see what to see
let's get out
let's get out
bring it out from me
no break it out from me
you don't
you don't
you don't want it to

they told me I'm empty
they told me I'm bleeding
they told me I'm empty
they told me I'm going down

dissolve
dissolve
dissolve
go

they told me I'm empty
they told me I'm bleeding
they told me I'm empty
they told me I'm going down

down

down

down

I'm going down


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.