HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the trials and tribulations of lil miss levatation - Zenkil

Play Video Music Play
Lyric: »
The Trials And Tribulations Of Lil' Miss Levatation lyrics

The Trials And Tribulations Of Lil' Miss Levatation lyrics

The talk all over town-people say your a witch
You cured the lady's cold and you scratched the man's itch
They wanna see you burn with your broom and your black cat
But I can't stand to see you roast
so scurry outta town while you still can
Doobie-doobie-dobbie doo
you lil' bitch
doobie-doobie-doobie-doo-doo-doo
you never told me you're a witch!
Doobie-oobie-doobie-doo-doo-doo
You little bitch!
Doobie-doobie-doobie-doo-doo-doo
You never told me you're a witch!
You're a freaky little girl
with the long black hair
You always stop and wonder why
all the townfolks stare
So take your broom and your cauldron
And go hide outta sight
'Cause I know your potions and your spells
Can't keep you from the fight.
Doobie-doobie-dobbie doo
you lil' bitch
doobie-doobie-doobie-doo-doo-doo
you never told me you're a witch!
Doobie-oobie-doobie-doo-doo-doo
You little bitch!
Doobie-doobie-doobie-doo-doo-doo
You never told me you're a witch!
Witches burn in hell...
The talk all over town-people say your a witch
You cured the lady's cold and you scratched the man's itch
They wanna see you burn with your broom and your black cat
But I can't stand to see you roast
so scurry outta town while you still can
Doobie-doobie-dobbie doo
you lil' bitch
doobie-doobie-doobie-doo-doo-doo
you never told me you're a witch!
Doobie-oobie-doobie-doo-doo-doo
You little bitch!
Doobie-doobie-doobie-doo-doo-doo
You never told me you're a witch!
Copyright 2000. Lyrics by The Rev.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.