HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
A Ma Zone lyrics - Zap Mama lyrics

Rafiki lyrics

f/ The Roots

[Zap Mama]

....chorus.....
Sit down here and tell me a story

When you're with friends no need to hurry

No more rush

No more haste

No more

When you're with friends no need to hurry

No more rush

No more haste

No more

no more

....chorus.....

[Black Thought]

Yo check it out well its like

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.