HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

damn your eyes - Zap Mama

Play Video Music Play
Lyric: »
Damn Your Eyes lyrics

Damn Your Eyes lyrics

i can do what i want
i'm in complete control
that's what i tell myself
i've got a mind of my own
i'll be alright alone
don't need anybody else
i gave myself a good talking to
no more being a fool for you
that i see you
and all i remember
are you make me want to surrender

damn your eyes
for taking my breath away
for making me wanna stay
damn your eyes
for getting my hopes up high
for making me fall in love again
damn your eyes

it's always the same
you say that you'll change
somehow you never do
i believe all your lies
but look in your eyes
you make it all seem true
i guess i see what i wanna see
or is it my heart just deceiving me
cause we that look i know so well
i fall completely under you spell

damn your eyes
for taking my breath away
for making me wanna stay
damn your eyes
for getting my hopes up high
for making me fall in love again
damn your eyes

you keep deliberately deceiving me
making me see what i wanna see

damn your eyes
for taking my breath away
for making me wanna stay
damn your eyes
for getting my hopes up high
for making me fall in love again
damn your eyes
for taking my breath away
for making me wanna stay
damn your eyes
for getting my hopes up high
for making me wanna say


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.