HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Coeur FidÃLe lyrics - Zacharie Richard lyrics

Un Coeur FidÃle lyrics

Je n'entends plus, derriÃre ma porte verrouillÃe
Je n'ai rien vu, un corbeau cachait mon soleil
Ne m'en parlez pas, foutez moi la paix
Laissez moi tranquille, ce n'est jamais arrivÃ.
Un coeur fidÃle, un diamant qui brille,
Une lumiÃre si belle pour Ãclairer la nuit.
Un coeur fidÃle, y a rien qui vaut autant,

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.