HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

petit codiac - Zacharie Richard

Play Video Music Play
Lyric: »
Petit Codiac lyrics

Petit Codiac lyrics

Petit Codiac, riviÃre jaune Petit Codiac, riviÃre jaune
Petit Codiac, riviÃre bleue Petit Codiac, Mic Mac
Kouchibouguac Petty Coat Jack Mic Mac, Kouchibouguac

Mississipi riviÃre, riviÃre jaune
Beaumont NÃguac y hà back
Kouchibouguac katchà couchà coutÃ
RiviÃre Scoudoc big cove mic mac Kouchibouguac

Crazy Horse Beausoleil
Louis RhÃal, Jackie Vautour
Asteur c'est mon tour

La Memramcook Ouest La Memramcook Nord
Shediac Mic Mac Kouchibouguac
Cap Maringouin, Cap EnragÃ
O Mic Mac jack 'tit mac Kouchibouguac


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.