HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

tired - Zach Nelson

Play Video Music Play
Lyric: »
Tired lyrics

Tired lyrics

Eyelids heavy
Breathing slowly
Bed is ready
Sleep is holy

Vision hazy
Colors blury
Mind is lazy
And full of worry

Heart is busy
Stuck on you
Tongue is fizzy
From words true

Bones are brittle
Skin is weak
Life is little
Memory bleak

Fallen angels
Around my bed
Losing braincells
From my head

Completely aware
But fully insane
Soul is rare
As well as brain

No longer last long
Their life is gone
No they've passed on


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.