HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

she was good but youre better - Zach Nelson

Play Video Music Play
Lyric: »
She Was Good... But You're Better lyrics

She Was Good... But You're Better lyrics

No matter what I say,
I know you will always stay,
With me from day to night,
And Night to day,

My heart is yours,
Till the end of time,
Just like the way,
Your eyes shine,

I probably won't,
But know I should,
Write you a sappy love letter,
About how she was good...

And you are better!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.