HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

are you looking for something to die for or just - Zach Nelson

Play Video Music Play
Lyric: »
Are You Looking For Something To Die For, Or Just lyrics

Are You Looking For Something To Die For, Or Just lyrics

Pills in a bottle
The get so hard to swallow
Can you hear my scream?

Pin pricks on my back
Nervous system under attack
Heaven's andgels can get so mean

All alone
Nobody home
Faith can't save me now

I've lost control
Of my own rabbit hole
Losing my mind, tell me how?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.