HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

piece of wood - Youth Group

Play Video Music Play
Lyric: »
Piece Of Wood lyrics

Piece Of Wood lyrics

All I am is a piece of wood
Cut from something living
Touch me I don't feel to good
I'm cold but I'm not shivering

You say I do not know, to say

All I am is the tail of a worm
Cut from something Squirming
Pinned to the earth I twist and turn
For soil and roots I'm yearning

All I am is a fingertip
Some angel's placed in cotton
And the syphalactic doctor says he'll make it fit
But all his learning he's forgotten


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.