HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

walkin on the water - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Walkin' On The Water lyrics

Walkin' On The Water lyrics

Walkin on the water...One two...

Well you know I want to see it, see it today
Ive heard everything that the good book say
Well I might be hysterical, but I know it can be
Cause I believe in miracles and baby you believe in me

Well lets go walkin walkin on the water
Well make our lives a little shorter cos well be walkin on the water
Cause I believe in miracles and baby you believe in me

I wanna smoke cigarettes, I wanna drink too much
Yeah I wanna live it up before Im too out of touch
Well I know right where Im going, come on baby follow me, yeah
Cause I believe in miracles and baby you believe in me

Well lets go walkin walkin on the water
Well make our lives a little shorter cos well be walkin on the water
Yeah cause I believe in miracles and baby you believe in me

Me and you stuck together and nobody knew any better
Right now here today, were going our own way, well lets go walkin

I know I might be crazy but I know it can be, yeah
Cause I believe in miracles and baby you believe in me

Well lets go walkin walkin on the water
Well make our lives a little shorter cos Ull be walkin on the water
Ow! Lets go walkin, yeah, walkin on the water
Lets go walkin on the water, lets go walkin on the water
Girl, walkin on the water, yeah, walkin on the water
Yeah, walkin on the water, lets go walkin on the water
(Walkin on the, walkin on the water)
Water, yeah, walkin on the water, yeah, walkin on the water
Yeah, walkin on the water, walk walk walk walk walk walk walk
Heh heh, ha ha ha!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.