HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

loves on fire - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Love's On Fire lyrics

Love's On Fire lyrics

Come clean with me about what youre afraid of
I dont believe in never wanting love
U say U like it, U say its all right, but I saw U crying alone last night

Take my hand & take your turn, theres chance that U wont get hurt
Take a heart that you cant return, loves on fire but it dont burn

Youre not the first one whos been downhearted
Remember when I was shook up and torn apart
I know abandon and how it hurts you
When your hearts breaking it hurts me too

Take my hand & take your turn, theres chance that U wont get hurt
Take a heart that you cant return, loves on fire but it dont burn

Aw, come with me baby, you will see what good love, love can be
Loves on fire, loves on fire, loves on fire, loves on fire, hey!

Youre not the first one whos been downhearted
Remember when I was shook up and torn apart
I know abandon and how it hurts you
When your hearts breaking it hurts me too

Take my hand & take your turn, theres chance that U wont get hurt
Take a heart that you cant return, loves on fire but it dont burn
Take my hand & take your turn, theres chance that U wont get hurt
Take a heart that you cant return, loves on fire but it dont burn
Loves on fire......Hey hey hey hey...Hey hey hey hey hey hey...
Loves on fire......Hey hey hey hey...Hey hey hey hey hey hey...
Loves on fire......Hey hey hey hey...Hey hey hey hey hey hey...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.