HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i wanna make you happy - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
I Wanna Make You Happy lyrics

I Wanna Make You Happy lyrics

I wanna be the sun, and tell the world just when Im gonna shine
I wanna be a star, so I can twinkle on beyond my time
I wanna be the moon not just some meteor
I wanna roll the tide upon the shore
But this aint all that Ive been wishing for
Cause baby I want something more

I wanna make U happy baby everyday, I luv 2 hear U laughin out loud
I wanna make you happy baby, say it again
I wanna make you happy right now

I wanna be a book, so everyone will know just where I stand
Or a bedtime story, lead the way to never never land
I wanna be a song theyll sing forevermore
A freedom anthem like a mighty sword
But this aint all that Ive been wishing for
Cause baby I want something more

I wanna make U happy baby everyday, I luv 2 hear U laughin out loud
I wanna make you happy baby, say it again
I wanna make you happy right now, yeah

(scatting lyrics) Ahhh, come here baby

I wanna be the moon not just some meteor
I wanna roll the tide upon the shore
But this aint all that Ive been wishing for
Cause baby I want something more

I wanna make U happy baby everyday, I luv 2 hear U laughin out loud
I wanna make you happy baby, say it again
I wanna make you happy right now, right now baby

I wanna make you happy baby, oh, oh, oh, ooh, make you happy
Oh yeah, I wanna make you happy, yeah, ah, yeah, over here, baby
I wanna make you happy baby, say it again
I wanna make you happy right now, yeah, ye-e-e-eah
I wanna make you happy, ye-e-e-eah, yeah, ye-e-e-eah, ye-e-e-eah
Ye-e-e-eah, ye-e-e-eah, ye-e-e-eah, ye-e-e-eah, ye-e-e-eah
Ye-e-e-eah, hee hee, ye-e-e-eah


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.