HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

half a heart - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Half A Heart lyrics

Half A Heart lyrics

Half of you is willing to give me all youve got
Half of you says stay away but baby I just cant stop
Get it straight right from the start
You cant make love with just half your heart, oh oh oh

Half a kiss can make you crazy, half a beat can make you dance
But half a heart & Ure a loser cos half a heart aint got half a chance
Half a heart...Half a heart...Half a heart...
To give me love with just half a heart

You cant go on believing, whats in your heart is wrong
Surrendering to what you feel can only make you strong
We dont have to play a part or settle for just half a heart, oh oh oh

Half a kiss can make you crazy, half a beat can make you dance
But half a heart & Ure a loser cos half a heart aint got half a chance
Half a heart...Half a heart...Half a heart...
To give me love with just half a heart

Take me undercover, cause I dont want no other
Rock me with a feeling, cause I need more than just half your heart

Half of you is holding on to what you havent got
Give it up and come to me
Lets give our hearts a whole new shot, oh oh oh

Half a kiss can make you crazy, half a beat can make you dance
But half a heart & Ure a loser cos half a heart aint got half a chance
Half a heart...Half a heart...Half a heart...
To give me love with just half a heart
Half a heart...Half a heart...Half a heart...
To give me love with just half a heart


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.