HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

gonna breakdown - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Gonna Breakdown lyrics

Gonna Breakdown lyrics

Be still, listen close, for the voice U fear the most, gonna breakdown
No more places left 2 hide, givin up without a fight, gonna breakdown

Gonna breakdown, gonna breakdown
Cause the truth is all around, gonna breakdown
Gonna breakdown, gonna breakdown
And its crying to be found, gonna breakdown

Give me strength, make me heal
Let me know these walls I feel R gonna breakdown, gonna breakdown
Take this blind man make him see, let the light shine in on me
Gonna breakdown

Gonna breakdown, gonna breakdown
Turn this lonely heart around, gonna breakdown
Gonna breakdown (yeah), gonna breakdown
Till I walk on higher ground, gonna breakdown, yeah, check it out!

Sing it strong and sing it loud
I believe Im glory bound (gonna breakdown, yeah)
Broken wings take up and fly, kiss the ground and touch the sky
(Gonna breakdown) Gonna breakdown (Gonna breakdown)

Gonna breakdown, gonna breakdown
Turn this lonely heart around, gonna breakdown, yeah
Gonna breakdown, gonna breakdown
Till I walk on higher ground (gonna breakdown)
Gonna break, gonna break, gonna breakdown, yeah
(Gonna breakdown) Gonna breakdown yeah
(Gonna breakdown) Gonna breakdown yeah
I believe Im glory bound (Gonna breakdown) down yea yea yea yea
Gonna breakdown, gonna breakdown, ooh ooh, gonna breakdown)

Be still, listen close for the voice you fear the most


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.