HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

shes got it all - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
She's Got It All lyrics

She's Got It All lyrics

Get ready to smile, though when she calls
Of a hot line in the soul, shes got it all
Girl with a kick, pretty on the ball
Wont you put your reputation on a whole, shes got it all
Shes got it all, yeah yeah yeah, shes got it all, shes got it all

Now stand up straight, she likes it tall
I got them elevator shoes, shes got it all
Girls with the kick, pretty on the ball
Wont you put your reputation on a whole, shes got it all
Shes got it all, yeah yeah yeah, shes got it all, shes got it all

What I want just a little time
Time to make them mine all mine
She got to make them lose my mind
Give em to me girl
Wont you give a little? Be the one.

Now stand up straight, she likes it tall
I got those elevator shoes, shes got it all
Shes got it all, yeah yeah yeah, shes got it all, yeah yeah yeah
Shes got it all, yeah yeah yeah, shes got it all

Yeah yeah yeah, shes got it all
Yeah yeah yeah, shes got it all
Yeah yeah yeah, shes got it all
Yeah yeah yeah, shes got it all


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.