HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rock with you - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Rock With You lyrics

Rock With You lyrics

Someones shouting something on T.V.
Like something someone way across the sea
Hey, whats that cartoon here with you and me?

I wanna rock with you, I wanna rock with you
Thats all I wanna do, I wanna rock with you

Deep in the jungle, people, better beware
Smell the revolutions in the air
Hey pretty baby, once theres nothing going there

I wanna rock with you, I wanna rock with you
Thats all I wanna do, I wanna rock with you

I aint no fighter, Im just a lover, I never do you no wrong
Lets get together, we want another
And well do boogie too, were counting it on

Theres people starting all around the world
And front no pictures, well all syringe the pearls
Im your big daddy, baby, you are my girl, I wanna rock with you

I aint no fighter, Im just a lover, I never do you no wrong
Lets get together, we want another
And well do boogie too, were counting it on

Theres people starting all around the world
And front no pictures, well all syringe the pearls
Im your big daddy, baby, you are my girl

I wanna rock with you, I wanna rock with you
Thats all I wanna do, I wanna rock with you
I wanna rock with you, I wanna rock with you
Thats all I wanna do, I wanna rock with you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.