HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

nice n naughty - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Nice 'n' Naughty lyrics

Nice 'n' Naughty lyrics

Aw, Lawdy, Lawdy, Im-a on my knees
I need a little help from you
Aw, Lawdy, Lawdy, said hes someone sweet
Hes smart and good, lookin at you
Aw, Lawdy, Lawdy, theres-a one more flim
Im hoping that you can do
Aw, Lawdy, Lawdy, make em nice n naughty, hey!

(Nice N Naughty) All right, all right
(Nice N Naughty) Thats what I like
(Nice N Naughty) Lawdy, Lawdy, please
Nice n naughty is what I need

Aw, Lawdy, Lawdy, put it on a bream
My Greyhound is-a way too slow
Aw, Lawdy, Lawdy, said youd see your day
And she wont need your ticket home
Aw, Lawdy, Lawdy, just one more flim
And there wont be nothing wrong
Aw, Lawdy, Lawdy, make em nice n naughty, hey!

(Nice N Naughty) All right, all right
(Nice N Naughty) Thats what I like
(Nice N Naughty) Lawdy, Lawdy, please
Nice n naughty is what I need

Aw, Lawdy, Lawdy, you know that Ive been good
Without a lotta time we dance
Aw, Lawdy, cant you see that Ive been needed
I saw the warmer, softer touch
Aw, Lawdy, Lawdy, gimme one more wish
Then it wouldnt be too much
Aw, Lawdy, Lawdy, make em nice n naughty, wheee!

(Nice N Naughty) All right, all right
(Nice N Naughty) Thats what I like
(Nice N Naughty) Lawdy, Lawdy, please
Nice n naughty is what I need
(Nice N Naughty...Nice N Naughty...)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.