HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

let me love you too - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Let Me Love You Too lyrics

Let Me Love You Too lyrics

You got yourself a man, and hes good to you
Well sometimes, he just dont know what to do
Well Im right here, baby, think Im the best
I dont want it all just a little bit
Honey, wont you let me love you too?

Let me love you too...Let me love you too...
You let us come and run baby let em do
Cause I dont mind eating number two
Honey, wont you let me love you too?

Now youve been good for such a long, long time
Gonna make you feel not even lose your mind
Well all youve got baby it aint fair
Give it to him if he aint gonna share
Honey, wont you let me love you too?

Let me love you too...Let me love you too...
You let us come and run baby let em do
Cause I dont mind eating number two
Honey, wont you let me love you too?

On this very night were gonna see it through
Baby its all right what were gonna do
The way you hide and sneak about
There aint no way hes gonna follow us out
Honey, wont you let me love you too?

Let me love you too...Let me love you too...
You let us come and run baby let em do
Cause I dont mind eating number two
Honey, wont you let me love you too?
Honey, wont you let me love you too?
Honey, wont you let me love you too?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.