HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

im seventeen part ii - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
I'm Seventeen (Part Ii) lyrics

I'm Seventeen (Part Ii) lyrics

Im seventeen, and I am cool
Im seventeen, I break the rules
Im seventeen, and I dont care
Cause I aint goin anywhere
Im seventeen, and I am slack
Im seventeen, get off my back
Im seventeen, nothing to do
Seventeen, I dont like you

Im seventeen, can take care of myself, I dont need anyone
Im seventeen, and all I know is you dont know how I feel

Im seventeen, look like a man
But I dont know just what I am
Im seventeen, I got a beard
And everything I see it weird
Im seventeen, been through it all
Sex and drugs and alcohol
Im seventeen, and I dont know
Guess Im just a UFO

Im seventeen, can take care of myself, I dont need anyone
Im seventeen, and all I know is you dont know
How it feels to be me, Im seventeen
Im seventeen, Im seventeen, seventeen


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.