HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

im seventeen - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
I'm Seventeen lyrics

I'm Seventeen lyrics

Im seventeen, and I am cool
Im seventeen, I break the rules
Im seventeen, and I dont care
Cause I aint goin anywhere
Im seventeen, and I am slack
Im seventeen, get off my back
Im seventeen, nothing to do
Im seventeen, I dont like you

Im seventeen, can take care of myself, I dont need anyone
Im seventeen, all I know is you dont know how I feel

Im seventeen, been through it all
Sex and drugs and alcohol
Im seventeen, and I dont know
I guess Im just a UFO

Im seventeen, can take care of myself, I dont need anyone
Im seventeen, all I know is you dont know how I feel

Head thrown out by a happy child
My young blood aint running wild
People in my place all the time
Trying to reorganize my mind
Maybe theyre writing something wrong
Cause I dont know where I belong
So I dont care what nobody said
I aint gonna give my life away

Im seventeen, and I am free
Im seventeen, now look at me
Im seventeen, I cant go wrong
Cause I wont be here very long

Im seventeen, can take care of myself, I dont need anyone
Im seventeen, all I know is you dont know
How it feels to be me, Im seventeen
Im seventeen, Im seventeen, Im seventeen


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.