HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hard as a rock - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Hard As A Rock lyrics

Hard As A Rock lyrics

Before the dawn of ancient times
The modern rhythm for the rhyme
They came today, you heard about
There was a mommy like youre screaming out
?He asked when often with a might-be koan?
Im here to work you, gonna make you move

(Hard as a rock) Hold on to range
(Hard as a rock) I never change
(Hard as a rock) You didnt make me
(Hard as a rock) You cant break me

Dont need a truck, dont need a gun
Get into trouble, but never run
Like gasoline are built on fire
?Youre not that is, so hear me I desire?
Lets get it straight now, just between us two
I need a wallet and a dollar for you

(Hard as a rock) Hold on to range
(Hard as a rock) I never change
(Hard as a rock) You didnt make me
(Hard as a rock) You cant break me

One time (Hard as a rock)
One time (Hard as a rock)
Whoa (Hard as a rock)
Ow! (Hard as a rock) You didnt make me
(Hard as a rock) You cant break me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.