HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

good love bad - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Good Love Bad lyrics

Good Love Bad lyrics

Well I can see the river
Running across the dozen plains
Well I can be the second calling
People called my name
There aint nothing much that I could enjoy
Theres one thing Im missing to get me through

I need some good love bad
Satisfaction Ive got to hide
Before he drives me mad
I got to get her
I need some good love bad yea

I got a taste of easy livin
That aint hard to do
Its in my major to be willing
Cause I dont like to lose
I could have the word in my back being cold
Maybe or that aint turnin me on and on, no

I need some good loving bad
Satisfaction Ive got to hide
Before he drives me mad
I got to get her
I need some good love bad

(Whoa oh, I need some good love bad)
Like you gotta know I got a ?run? to hide
(Whoa oh) I need some good love bad, jah

I need some good loving bad
Satisfaction Ive got to hide
Before he drives me mad
I got to get her
I need some good love bad
Good loving bad
Satisfaction Ive got to hide
Before he drives me mad
I got to get her
I need some good love bad


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.