HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

do right - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Do Right lyrics

Do Right lyrics

I said if you love that girl
Dont you treat her bad
Romeo with a hundred dollar shoes
Dont let your image get away from you
Do right, do right, do right

I said shes in trouble now
Cause she thinks you fall in love
We took plans for her but not a long range
You took her money and you spent a change
You do right, do right, do right

Dont you know that its time to do what you ought to do?
All your deals, youre overdue
You do right, do right, do right, whoo!

Whoa oh, youll get yours all right
Further on down the line
Well some sweet to the end comes and breaks your heart
Romeo before your mouth can start
Do right, do right, do right
Do right, do right, do right
Do right, do right, do right


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.