HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

didnt want to sing the blues - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Didn't Want To Sing The Blues lyrics

Didn't Want To Sing The Blues lyrics

Now were dark as hell, but I could sit and wail
We were coming too, I didnt want to sing the blues
I put em to a spy baby, empty parking lot
Its startin to get loose, but I didnt, didnt want to sing the blues
I didnt want to sing the blues

The heat are blowin strong, the radio is on
Playin Dont Be Cruel, I didnt want to sing the blues
Come on I heard you sayin, I slowly pulled away
I knew you wanted to, but I didnt, didnt want to sing the blues
I didnt want to sing the blues yeah

I aint no wearing you like no tattoo
Turning greener all the time
This aint no landline show, but I aint no Brando
But these are old familiar lines

And now shed shed a tear, I put it into gear
And said I got a crude, I didnt want to sing the blues
I watch you disappear, a dirty rear view mirror
You know I couldve loved you, but I didnt, didnt want to sing the blues
I didnt want to sing the blues
I didnt want to sing the blues yeah
I didnt want to sing the blues yeah, yeah, yeah, yeah


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.