HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

vampyre - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
Vampyre lyrics

Vampyre lyrics

In the beginning
They had valuable traits
Just don't mention anything to him
All we ask of you
Is to break both his legs
For the trouble
Caused as vampyre
They don't even care about us
In the backs of their cars
It's too hot to handle
Too cold to shovel
In the beginning
They had positive traits
Just don't mention
Everything to him
All we ask of you
Is a stake through the heart
For the troubles caused as vampyre
And they don't even care about us
In the backs of their cars
It's too hot to handle
Too cold to shovel
Too cold to shovel
Too cold to shovel...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.