HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the man - Yorn, Pete

Play Video Music Play
Lyric: »
The Man lyrics

The Man lyrics

Walk me out by the water's edge
Oh, my brother
I'm coming down
We are you
We are almost there
And the man keeps coming 'round
I don't know who was right
Or what they saw in you that night
But here we are under moonlight
Words...cannot describe
Walk me out in the morning sun
Oh, sweet momma
I'm coming down
We are young
We are almost there
And the man keeps coming 'round
And I don't know who was right
Or what they saw in you that night
Here we are under moonlight
Words cannot describe
It's clear to me
You're like
The oceans and the light
Try and you'll remember what you used to be
It's clear to me this day will take you for a ride
A place that you once longed to be
And there it is...
I don't know who was right
Or what they saw in you that night
Here we are under the moonlight
Words...cannot describe
Walk me out
By the water's edge
Oh, my brother
I'm coming down
We were young
We are almost there
And the man keeps coming 'round
The man keeps coming


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.